Apaļas jūrasgrundulis ir lielākā Latvijā sastopamā jūrasgrunduļu suga. Tā ir uz grunts dzīvojoša zivs ar ieapaļu ķermeņa formu un salīdzinoši lielu galvu ar uz āru izvirzītām acīm.                
                 
                 
             
Kākaulis ir lieliska nirpīle, kas dienā vairāk laika var pavadīt zem ūdens nekā virs tā. Pavasarī nereti iespējams dzirdēt kākauļu balsi, kura rāmam vakaram pie jūras piešķir īpašu noskaņu. Kad tie pulcējas kopā, šķiet, visa jūra dzied. No kākauļa dziesmas, kuru var pierakstīt kā “kā-kau-lit”, arī radies sugas nosaukums.               Zaķzivs ir viena no krāšņākajām zivju sugām, kas nelielos apjomos sastopama visā Baltijas jūrā, arī Rīgas līča ziemeļu daļā. Ziemeļeiropā to izmanto nelielos daudzumos un zvejo ikru ieguvei, kuri tiek pielīdzināti kaviāram.