Vasaras vidus ir laiks, kad Baltijas jūrā dodas zinātnieku grupas, lai pētītu jūras gultni, sēkļus, zivis un putnus virs ūdens, nosakot aizsargājamās teritorijas Latvijas ūdeņos. Tik vērienīgs monitorings dziļjūrā notiek pirmo reizi, jo ir sākta vienota dabas aizsardzības plāna izstrāde.               Pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, zinātnieki sākuši pētīt dziļjūru Latvijas ekonomiskajā zonā, lai saprastu kādas bioloģiskās daudzveidības bagātības tur ir. Plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus - smilšu un akmeņu sēkļus – vairāk nekā 4000 kvadrātkilometru platībā. Turpina Judīte Čunka.
                 
                 
             
Septembrī izdevies sagaidīt labus laika apstākļus Baltijas jūras dziļo sēkļu izpētei Dabas aizsardzības pārvaldes projektā LIFE REEF – no Klaipēdas ostas ar burukuģi “Brabander” un pavadošo flotili zinātnieki devās veikt dziļo sēkļu izpēti un tās laikā novērota neparastā parādība “jūras sniegs”. Pateicoties mierīgajiem laika apstākļiem septembrī trīs dienu garumā darbu varēja veikt septiņu zinātnieku komanda, kuri ar videoizpētes palīdzību strādāja 40 līdz 50 metru dziļumā.               LIFE REEF projekta ietvaros laika posmā no 9. augusta līdz 27. augustam noritējuši jūras izpētes darbi. No Ventspils ostas ar zvejas kuģi ihtiologu komanda devās jūrā veikt ihtiofaunas pētījumus Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Izpētei tika izmantotas dažādas metodes – hidroakustiskā uzskaite, zivju koncentrācijas vietās veikti pelaģiskie tralējumi, likti Nordic coastal tipa zivju uzskaites tīkli (tīkls ar dažādu izmēru acīm, kas nodrošina dažādu izmēru un sugu zivju ieguvi), ihtioplanktona ieguve un grunts filmēšana.
                 
                 
             
Ķīnas cimdiņkrabis Eriocheir sinensis. Dodoties pastaigā gar Baltijas jūras krastu, LIFE REEF komanda aicina vērot dabas daudzveidību un ziņot Invazīvo sugu pārvaldniekā, ja izdodas sastapties ar Latvijas faunai nepiederošo Ķīnas cimdiņkrabi. Saite uz Invazīvo sugu pārvaldnieku ŠEIT
              Sāmsalas pīle Tadorna tadorna, lielā izmēra dēļ saukta arī par Sāmsalas dižpīli. Tēviņam ir izteikts paugurs virs knābja pamatnes, knābis ir spilgtāk sarkanā krāsā kā mātītēm. Mātītes ir nedaudz mazākas par tēviņiem, atšķirība ir labi redzama, novērojot abus dzimumus vienlaicīgi. Pieaugušos putnus no jaunajiem var atšķirt pēc neizveidotā, raibā spalvu tērpa un pēc kāju krāsas, jaunajiem tā ir pelēcīga, kamēr pieeagušajiem - netīri rozā. Sāmsalas pīles spalvu tērps raksturojams kā nesajaucams ar citu sugu, galvenokārt balts ar izteikti nodalītiem laukumiem, brūnu joslu ap krūtīm, melni-zaļganu spīdīgu kaklu un galvu un spārnu joslu.
                 
                 
             
Četrragu buļļzivs Myoxocephalus quadricornis ir bentiska zivju suga, kas sastopama gan jūrā, gan arī saldūdeņos. Tā ir aukstu ūdeni mīloša suga un tās dabiskais izplatības areāls galvenokārt ziemeļu puslodē – Ziemeļamerikas, Grenlandes un Eirāzijas piekrastes ūdeņos.               Apaļas jūrasgrundulis ir lielākā Latvijā sastopamā jūrasgrunduļu suga. Tā ir uz grunts dzīvojoša zivs ar ieapaļu ķermeņa formu un salīdzinoši lielu galvu ar uz āru izvirzītām acīm.
                 
                 
             
Kākaulis ir lieliska nirpīle, kas dienā vairāk laika var pavadīt zem ūdens nekā virs tā. Pavasarī nereti iespējams dzirdēt kākauļu balsi, kura rāmam vakaram pie jūras piešķir īpašu noskaņu. Kad tie pulcējas kopā, šķiet, visa jūra dzied. No kākauļa dziesmas, kuru var pierakstīt kā “kā-kau-lit”, arī radies sugas nosaukums.               Zaķzivs ir viena no krāšņākajām zivju sugām, kas nelielos apjomos sastopama visā Baltijas jūrā, arī Rīgas līča ziemeļu daļā. Ziemeļeiropā to izmanto nelielos daudzumos un zvejo ikru ieguvei, kuri tiek pielīdzināti kaviāram.