Lai nokļūtu pilnajā Invazīvo sugu pārvaldniekā, spiediet ŠEIT
 

Invazīvo sugu pārvaldnieks izstrādāts Projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) ietvaros.

Par sistēmas nepilnībām un pamanītajām kļūdām aicinām ziņot, zvanot LIFE-IP LatViaNature Datu nodaļas vadītājam Jānim Kotānam 29191498 vai rakstiski e-pastā latvianature@daba.gov.lv