Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta vadītāja Ilze Sabule
E-pasts: ilze.sabule@daba.gov.lv
Tel.nr. +371 26167297

Projekta koordinatore Gunta Gabrāne
E-pasts: gunta.gabrane@daba.gov.lv
Tel.nr. +371 29123431

Aizsargājamo jūras teritoriju eksperte Ilze Urtāne
E-pasts: ilze.urtane@daba.gov.lv
Tel.nr. +371 26189037

 

Kartogrāfs Jānis Ukass
E-pasts: janis.ukass@daba.gov.lv
Tel.nr. +371 29206507

Eksperts - ornitologs Pēteris Daknis
E-pasts: peteris.daknis@daba.gov.lv
Tel.nr. +371 29207870

Finansiste Irina Spuriņa
E-pasts: irina.spurina@daba.gov.lv
Tel.nr. +371 26449135

 

 

 

 

 

 

 

 


Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Projekta vadītājs Ivars Putnis
E-pasts: ivars.putnis@bior.lv
  Projekta koordinatore Ance Fokerote
E-pasts: ance.fokerote@bior.lv

 

 


Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Projekta vadītāja Ingrīda Andersone
E-pasts: ingrida.purina@lhei.lv