...

Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
E-pasts: pasts(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

Projekta LIFE REEF vadošais partneris

Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kuras mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, veicot efektīvu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

     
     

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
E-pasts: bior(at)bior.lv
Mājas lapa: www.bior.lv

Projekta LIFE REEF saistītais partneris

Institūts "BIOR" ir starptautiski konkurētspējīgs valsts nozīmes pētniecības centrs, kas izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas praktiski pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas, zivsaimniecības un veterinārmedicīnas zinātņu jomā.

     
     

 

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Voleru iela 4, Rīga, LV-1007
E-pasts: hydro(at)latnet.lv
Mājas lapa: www.lhei.lv

Projekta LIFE REEF saistītais partneris

Daugavpils Universitātes aģentūra - zinātniskais institūts, kurš pēta ar Baltijas jūras vidi un ekoloģiju saistītas fundamentālas un praktiskas problēmas. Institūta darbs galvenokārt ir orientēts uz Rīgas jūras līci un Baltijas jūras Latvijas daļu, kur atbildība ir par jūras vides monitoringu. Institūts strādā arī ar saldūdeņu vides kvalitātes un procesu jautājumiem.

     
     
    Līdzfinansējums
     
 

Valsts reģionālas attīstības aģentūra
Alberta iela 10, Rīga, LV-1010
E-pasts: pasts(at)vraa.gov.lv
Mājas lapa: www.vraa.gov.lv

Nodrošina projekta LIFE REEF līdzfinansējumu

Valsts aģentūra “Valsts reģionālās attīstības aģentūra” ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumiem Nr.375 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”.
Darbības mērķis ir nodrošināt e-pārvaldes attīstību, izmantojot mūsdienīgus un sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu un veicināt reģionālās attīstības ilgtspēju, īstenojot dažādu finanšu instrumentu aktivitātes un veicot analītisko darbu.