LIFE19 NAT/LV/000973 REEF "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā qaizsardzības statusa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"

Darbības teritorija - Baltijas jūra

Budžets: 4 007 105 EUR

  • Eiropas Komisijas finansējums: 2 404 262 EUR
  • Nacionālais līdzfinansējums: 1 351 573 EUR
  • Partneru iegudījums: 251 270 EUR

Ilgums: 01/09/2020 - 31/08/2025

Ieviesēji:

  • Dabas aizsardzības pārvalde
  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
  • Latvijas Hidroekoloģijas institūts