• Baltijas jūras rifu kartēšanas ekspedīcijā novērota “jūras snigšana”

  Septembrī izdevās sagaidīt labus laika apstākļus Baltijas jūras dibena izpētei Dabas aizsardzības pārvaldes projektā LIFE REEF – no Klaipēdas ostas ar burukuģi “Brabander” un pavadošo flotili zinātnieki devās veikt dziļo sēkļu izpēti un tās laikā novērota neparastā parādība “...
 • Baltijas jūras rifu izpētes ekspedīcijā sastaptas krāšņas zivju sugas

  Veicot Baltijas jūras rifu izpēti projekta LIFE REEF laikā, šovasar pētnieki ne tikai ieguvuši vērtīgus datus par dzīvotņu stāvokli jūras gultnē, bet arī sastapuši ļoti retas zivju sugas.Ihtiologu komanda ar zvejas kuģi no Ventspils ostas devās jūrā veikt ihtiofaunas pētījumus Latvijas ekskluzīvajā ...
 • Ķīnas cimdiņkrabis Eriocheir sinensis

  Ķīnas cimdiņkrabis Eriocheir sinensis. Dodoties pastaigā gar Baltijas jūras krastu, LIFE REEF komanda aicina vērot dabas daudzveidību un ziņot Invazīvo sugu pārvaldniekā, ja izdodas sastapties ar Latvijas faunai nepiederošo Ķīnas cimdiņkrabi.Viena no galvenajām Ķīnas cimdiņkrabju identifikācijas paz...
 • Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna

  Ūdensputnu medību sezonas ievadā vēlamies iepazīstināt ar īpaši aizsargājamo putnu sugu Sāmsalas dižpīli. Diemžēl Sāmsalas dižpīlei ūdensputnu medību sākums ir uztraukumu pilns. Tās cāļi vēl nav nobrieduši, lai dotos patstāvīgā dzīvē, kā arī pieaugušos īpatņus apdraud neprecīzi tēmētie šāviņi. Sāmsa...
 • LIFE REEF komanda piedalās jauno Reindžeru vasaras nometnē

  Laika posmā no 12. – 14.jūlijam noritēja Latvijas Jauno Reindžeru vasaras nometne “Piekrastes noslēpumu atklājējs”.14.jūlijā LIFE REEF projekts piedāvāja jauniešiem iepazīt jūras bioloģisko daudzveidību. Dienas sākumā Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķ...
 • Buļļi ne tikai pļavās, bet arī jūrā

  Līgo svētkiem tuvojoties, REEF projekts iepazīstina ar vienu no buļļzivju jeb jūrasbuļļu sugām – četrragu buļļzivi Myoxocephalus quadricornis. Četrragu buļļzivs ir bentiska zivju suga, kas sastopama gan jūrā, gan arī saldūdeņos. Tā ir aukstu ūdeni mīloša suga un tās dabiskais izplatības areāls...
 • Sekmīgi noritējusi pirmā ekspedīcija Baltijas jūras rifu kartēšanā

  LIFE REEF projekta ietvaros laika posmā no 3.jūnija līdz 7.jūnijam noritējuši jūras izpētes darbi. Ar Klaipēdas Universitātei piederošo burukuģi “Brabander” un divām laivām pavadošās flotiles, veikti dziļo sēkļu apsekojumi Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Dziļo sēkļu izpētei tika...
 • Izveidota vietne sabiedrisko novērojumu iegūšanai par invazīvo sugu izplatību Latvijā

  Lai dotu iespēju ērtāk ziņot par novērotajām svešzemju sugām un iegūtu plašāku informāciju par invazīvo sugu atradnēm Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde projektā LIFE-IP LatViaNature tiešsaistē ir izveidojusi Invazīvo sugu pārvaldnieku, kas palīdzēs veicināt sabiedrības izpratni par invazīvajām su...
 • Kā Kākaulis sev vārdu ieguvis

  Brīvdienām tuvojoties, vēlamies iepazīstināt ar kākauli Clangula hyemalis. Pavasarī nereti iespējams dzirdēt kākauļu balsi, kura rāmam vakaram pie jūras piešķir īpašu noskaņu. Kad tie pulcējas kopā, škiet, visa jūra dzied. No kākauļa dziesmas, kuru var pierakstīt kā “kā-kau-lit”, arī rad...
 • LIFE REEF projektā plānoto darbu video

  Dabas aizsardzības pārvaldes izveidotā filma ir angļu valodā un tajā koncentrētā veidā ir atspoguļotas LIFE REEF projektā plānotās aktivitātes.LIFE REEF projekta zinātniskie pētījumi nepieciešami, lai tiktu nodrošināta biotopu aizsardzība, kas veicinās gan zivju populāciju, gan putnu dzīvotņu uzlabo...
 • REEF projekts sastopams arī sociālajos tīklos

  Laipni aicinām sekot līdzi jaunumiem sociālo tīklu platformāsTā kā mūsdienās sociālie tīkli lielai daļai sabiedrības ir kļuvuši par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, arī projekts LIFE REEF izmanto piedāvātās iespējas. Projekta mērķi, uzdevumi, rezultāti un arī ikdienas darbs regulāri tiks atspoguļoti so...
 • Jūras zaķis Lieldienu krāsās krāsojas pats

  Lieldienām tuvojoties, vēlamies iepazīstināt ar jūras zaķiem, jeb Zaķzivi (Cyclopterus lumpus). Zaķzivs lielākai sabiedrības daļai vēl ir noslēpums, jo tai Baltijas jūrā nav būtiskas saimnieciskas nozīmes. Savukārt Ziemeļeiropā to izmanto nelielos daudzumos un zvejo ikru ieguvei, kuri tiek pielīdzin...
 • Tiešsaistē noritējis LIFE REEF projekta atklāšanas seminārs

  Tiešsaistē 24.martā ir noritējis "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" (turpmāk – “LIFE REEF projekts”) projekta atklāšanas seminārs, kuru apmeklējuši vairāk nekā septiņdesmit dalībniek...
 • Aicinām uz LIFE REEF projekta atklāšanas semināru

  "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" (turpmāk – “LIFE REEF projekts”) ietvaros Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras ...
 • REEF projekts aizvadījis pirmo Uzraudzības grupas sanāksmi

  Pēc sekmīgas dalībnieku nominēšanas un rīkojuma izdošanas par Uzraudzības grupas izveidi, aizvadīta pirmā REEF projekta vadības un visu Uzraudzības grupas dalībnieku tikšanās tiešsaistē. Tiešsaiste tika organizēta 2021. gada 24. februārī, klātesot arī Dabas aizsardzības pārvaldes vadībai. Sanāksmes ...
 • Projekta partneri satikušies pirmajās vadības grupas sanāksmēs

  Jaunā gada pirmā nedēļa projekta REEF komandai iesākusies darbīgi - aizvadītas pirmās divas tiešsaistes tiksānās. Pirmā tikšanās MS Teams platformā norisinājās 7.janvārī. Sanāksmes mērķis bija savstarpēji iepazīties, kas veiksmīgi izdevās visiem 18 sanāksmes dalībniekiem, kas būs arī projekta realiz...
 • Uzsākta jūras biotopu izpēte

  Cīņa ar invazīvajām svešzemju sugām jūrā, jūras dzīvotņu izpēte un kartēšana, kā arī priekšlikumi īpaši aizsargājamo zivju un putnu sugu saudzēšanai – tas viss paredzēts Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) un projekta partneru iesāktajā projektā "Jūras aizsargājamo bio...
 • Izveidota projekta uzraudzības grupa (Steering Committee)

  Sekmīgai Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projekta “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” (“Research of marine protected habitats in EEZ and determination of the necess...
 • LIFE REEF iegūst apbalvojumu kā vislabāk novērtētais jaunais projekts

  Eiropas Savienības LIFE programmas šī gada apbalvošanas ceremonijā apbalvojumu kā visaugstāk novērtētais jaunais projekts saņēma Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) sagatavotais un īstenotais projekts jūras aizsargājamo teritoriju attīstībai “LIFE REEF”, kura īstenoša...

PROJEKTA PARTNERI