Pasaules mitrājudienas tēma šogad ir „Purvi un jūra”, un plašāka uzmanība pievērsta Latvijas purviem un Baltijas jūrai. Šo mitrāju ekosistēmu pieejamība un izmantošana iespējamo energoresursu ieguvei mūsdienās kļuvusi īpaši svarīga.

Pasaules mitrāju dienai veltītajā pasākumā, Latvijas Nacionālajā dabas muzejā notiks Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE REEF Projektā veidotās īsfilmu pirmizrādes. Lai uzlabotu izpratni un demonstrētu vizuālu ieskatu dziļjūras ūdeņu dzīvotnēs un sugu daudzveidībā, projekta ietvaros izveidoti viegli uztverami video stāsti. Video stāsti sniedz atbildes uz dažādiem ar jūras vidi saistītiem jautājumiem, piemēram, kāpēc sugu un biotopu daudzveidībai ir izšķiroša nozīme jūras ilgtspējīgā attīstībā un ko darīt, ja esat atraduši apaļo jūrasgrunduli ar “sarkanu spageti” muguras spurā. Pasākumā piedalīsies arī Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieces, lai ar saviem stāstiem bagātinātu pasākuma video stāstos redzamo zemūdens iemītnieku dzīves gaitas.

Pasākuma programma, sākot no 14:00

Skaidrīte Ruskule – Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktore

Andris Širovs – Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs

Animācija par purviem

Gunta Gabrāne - Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE REEF Projekta koordinatore

Video stāsti par Baltijas jūras veidošanās procesiem un ekosistēmas pakalpojumiem

Video stāsti par Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo jūras biotopu Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā

Video stāsti par zvejniecību un invazīvām svešzemju sugām Baltijas jūrā

Video stāsts par putnu dzīvi piekrastē

Ekskursija gulbju izstādē ornitologa Dmitrija Boiko pavadībā

Pasaules mitrāju dienas svinēšanas tradīciju aizsāka 1997. gada 2. februārī, atzīmējot Ramsāres konvencijas parakstīšanas gadskārtu un aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību. Laika gaitā ar konvencijas ieviešanu saistīto jautājumu loks ir paplašinājies, un šobrīd konvencijas mērķis ir nodrošināt visu veidu mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu, atzīstot, ka mitrāji, kā ekosistēmas, ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un cilvēku labklājības nodrošināšanā.

Latvijā Ramsāres konvencija pieņemta un apstiprināta līdz ar likuma „Par 1971. gada 2. februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” spēkā stāšanos 1995. gada 5. aprīlī.

Latvijas Nacionālais dabas muzejs darbojas kā Ramsāres konvencijas mitrāju saziņas, izglītības un sabiedriskās saskarsmes fokālais punkts.