Pēc sekmīgas dalībnieku nominēšanas un rīkojuma izdošanas par Uzraudzības grupas izveidi, aizvadīta pirmā REEF projekta vadības un visu Uzraudzības grupas dalībnieku tikšanās tiešsaistē.

Tiešsaiste tika organizēta 2021. gada 24. februārī, klātesot arī Dabas aizsardzības pārvaldes vadībai. Sanāksmes laikā Uzraudzības grupas dalībniekiem sniegs ieskats par REEF projekta aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem. Turpinājumā katrs no partneriem iepazīstināja klātesošos ar plānotajiem uzdevumiem un darbiem, kas paveicami 2021. gadā. Kā jau šāda veida sanāksmēs novērojams, lielākā visu dalībnieku interese un iesaiste izvērtās diskusiju sadaļā. Uzraudzības grupas locekļi izmantoja diskusijai atvēlēto laiku, noskaidrojot atbildes uz dažādiem jautājumiem. Piemēram, tika jautāts, kā izvēlētas un kur tieši atrodas projekta izpētes teritorijas uz ko sniegta atbilde, ka projektā ir iekļautas teritorijas, kas iepriekšējos pētījumos novērtētas kā sēkļu rajoni, pacēlums pirms Gotlandes ieplakas. Par to liecina gan sedimentu kartes, gan notikušie pilotpētījumi, kas liecina, ka projektā izvēlētajās izpētes vietās ir akmeņi un cietāks substrāts, līdz ar to tās izvēlētas kā vietas padziļinātākai izpētei. Tāpat saņemts jautājums par potenciālo ogļūdeņražu licenses laukumu un vēja parku teritoriju laukumiem un to pārklāšanos ar projekta izpētes vietām uz ko sniegta atbilde, ka projekta izpētes laikā gūtie rezultāti savā ziņā atvieglos nākotnē sagaidāmās debates un lēmumus, jo zemūdens sugu un biotopu dati būs pieejami. Diskusiju laikā pieminēta arī zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma svarīgā nozīme un datu apmaiņas nepieciešamība, rekomendējot pētīt dzīvotnes un organismu grupas, kuras apdzīvo metāla kuģu vrakus. Projekta komanda apstiprināja, ka labprāt sadarbosies kultūrvēsturskā mantojuma izpētē un datu apmaiņā.

Pēc divu stundu ilgām diskusijām Uzraudzības grupas pirmā sanāksme noslēdzās pozitīvā gaisotnē. Nākamo Uzraudzības grupas sanāksmi plānots organizēt 2022.gada sākumā, kad varēs prezentēt pirmo darbu rezultātus un pārrunāt tālāko projekta ieviešanu.