Vizītē piedalījās visi projekta partneri – Dabas aizsardzības pārvalde, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūts. Projekta partneri informēja par LIFE REEF darbu izpildes gaitu un aktualitātēm.

Uzraudzības vizītes laikā tika pārrunāta projekta ieviešana un izdiskutēti gaidāmie projekta uzdevumu izpildes izaicinājumi. Kopīgi tikai aizvadīts arī ceļojošās fotoizstādes un video stāstu “Baltijas dziļjūra” atklāšanas pasākums Talsu novada muzejā.

Esam patiesi pateicīgi par izstādes uzņemšanu Talsu novada muzejā un vēlamies dalīties ar Talsu novada 2023.gada kalendāra ierakstu.

“Ir laiks atlaist ziemas tumsu un ļauties gaismas plūdumam un mīlestībai. Ir laiks izkausēt leduspuķes sevī un doties romantiskā pastaigā pa parku, uzdrošināties zirga izjādei un pavērties zvaigznēs, kas dvēseles ceļu iezīmē.

Sirds siltumu, kas izplaukst smaidā, dāsni dāvā līdzcilvēkiem! Domā gaišas domas un izvēlies mīlestību!

Priecājies par mirkļiem! Baudi, mīli februāri!”