Lai veiksmīgāk pētītu Baltijas jūrā sastopamos apaļos jūrasgrunduļus un iegūtu nepieciešamos datus sugas apsaimniekošanas plānam, arī šogad LIFE REEF projekts organizē 4 000 jūras grunduļu iezīmēšanuar T-bar zīmiun atlaišanu jūrā.Projekts kopā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” (institūts) aicina sabiedrību ziņot pariezīmēto apaļo jūrasgrunduļu noķeršanas gadījumiem. Par ziņu sniegšanu paredzēta atlīdzība.

Kopā ar šīm zivīm projekta laikā būs iezīmēti jau 8 000 jūrasgrunduļu – no tiem 4 000 Rīgas jūras līcī un 4 000 Baltijas jūras atklātajā daļā. T-bar zīme tiek ievietota katras zivs augšējā spurā, un tajā ietvertsuzrakstu “BIOR RIGA” un īpašs četru ciparu kods.

Apaļais jūrasgrundulis ir invazīva suga, kas salīdzinoši neilgā laika posmā ir kļuvusi par vienu no dominējošām zivju sugām Latvijas piekrastes ūdeņos. Apaļajam jūrasgrundulim raksturīgs izteikti agresīvs dzīvesveids – tas negatīvi ietekmē vairākas vietējās sugas un palielina spiedienu uz vidē pieejamo barības bāzi, tādēļ tam ir augsts potenciāls negatīvi ietekmēt sugas un dzīvotnes aizsargājamās jūras teritorijās.

“Tuvākajā nākotnē ir jāizstrādā plāns apaļā jūrasgrunduļa apsaimniekošanai. Lai to paveiktu, ir jāspēj raksturot sugas sezonālā un telpiskā izplatība. Līdz šim pieejamā informācija par apaļo jūrasgrunduļu migrāciju Baltijas jūrā ir bijusi nepilnīga, tādēļ projektā tiek veikta apaļo jūrasgrunduļu iezīmēšana. Uz šo zināšanu pamata varēs precīzāk identificēt iespējamos risinājumus, lainodrošinātu efektīvāku un zinātniskos datos balstītu apaļo jūrasgrunduļu zvejas pārvaldību Latvijas piekrastē. Taču svarīgākais veiksmīga pētījuma posms ir iezīmēto apaļo jūrasgrunduļu atgūšana. Balstoties uz šiem datiem mēs uzzināsim apaļā jūrasgrunduļa veikto migrācijas posmu noteiktā laika periodā,” stāsta institūtaZivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas vadītājsIvars Putnis.

Par katru iezīmēto grunduļu gadījumu jāziņoinstitūta Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļai pa tālruni 20239304 vai rakstot e-pastu uzivars.putnis@bior.lv.Sazinoties nepieciešams ziņot zīmē redzamo kodu, pilnuzivs garumu cm, noķeršanas rīku, zvejas ilgumu, datumu un vietas koordinātas. Nepieciešams arī nosūtīt zivs fotogrāfiju, lai tajā redzams īpašais kods. Noķerto zivi var arī sasaldēt un uzglabāt veselā veidā vēlākai nodošanai institūtam.