Lai veicinātu sabiedrības interesi un aktīvu iesaisti vides un klimata rīcībās, 14. un 15. jūnijā Liepājā notiks vairāki pasākumi, kas ļaus ikvienam iepazīt, iespējams, vēl neapgūtu prasmi ― okeāna lasītprasmi ― nozīmīgu 21. gadsimta kompetenci un attieksmi, kas nepieciešama, lai veidotu izpratni par mūsu ietekmi un mijiedarbību ar jūru un okeānu.

Sadarbībā ar Somijas vēstniecību Latvijā 14. jūnijā plkst. 20:00 kultūras namā ‘’Wiktorija’’ tiks demonstrētas divas Somijas dokumentālās filmas, kas aizvedīs skatītājus ceļojumā apkārt pasaulei, ļaujot iepazīt dažādu cilvēku personisko saikni ar okeānu un paša okeāna bioloģisko inteliģenci sarunāties ar mums, izmantojot cilvēces saražoto plastmasu kā vēstījuma ruporu. Filmu seansā skatītāji iepazīs arī dokumentālo stāstu par Somijas zinātnisko kuģi ‘’Aranda’’, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu okeānu novērošanā un uzraudzībā un 15. jūnijā pietauvosies Liepājā, uzņemot uz klāja ikvienu zinātkāro, kam interesē jūras pētniecība.

Somijas Vides institūta jūras pētnieciskais kuģis ‘’Aranda’’ ar tā zinātnieku komandu 15.jūnija agra rītā pietauvosies Tirdzniecības kanālā pretim Muitas mājai, Vecajā ostmalā 54, lai no plkst. 13:00 līdz 18:00 iepazīstinātu apmeklētājus ar jūru un okeānu izpētes ikdienu un iepazīstinātu ar Baltijas jūras vides stāvokli. Papildus kuģa apmeklējumam, ikvienam interesentam turpat pretim Muitas mājai uzstādītajā telšu pilsētiņā, būs iespēja piedalīties dažādās tematiskās darbnīcās un izzinošās aktivitātēs.

Latvijas Hidroekoloģijas institūtateltīs varēs aplūkot krāsaino Baltijas jūras zemūdens pasauli un pielaikot nirēju aprīkojumu, aplūkot Baltijas jūrā ledus laikmeta relikto sugu un uzzināt kādas svešzemju sugas atceļo no citiem pasaules reģioniem. Apmeklētāji varēs noskaidrot kādi organismi tiek izmantoti īslaicīga piesārņojuma konstatēšanai un uzzināt cik liels mikroplastmasas piesārņojums ir Baltijas jūras pludmalē.

Dabas aizsardzības pārvaldes teltī varēs uzdot zinātniekiem jautājumus par aizsargājamo jūras teritoriju dabas vērtībām un aplūkot zemūdens fotogrāfiju izstādi. Kā viena no interesantākajām būs Irbes šauruma dzelmē nogrimušā kuģa skanētā fotogrāfija.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra teltīs varēs izmēģināt dažādas ar ūdeni saistītas aktivitātes, kas atklās ūdens pasaules plašumus – ūdens pētniecības rīkus, eksperimentus, ūdens ekosistēmu un tās radības, ūdensizturīgu robotu vadāmību, kā arī piedalīties sacensībā par ātrākā kuģīša peldināšanu.

Liepājas Universitātesteltī apmeklētājiem būs iespēja piedalīties aļģu-papīra un aļģu dēstu podiņu izgatavošanā, izmantojot Baltijas jūrā sastopamo sārtaļģi un otrreizējos materiālus. Būs iespēja apskatīt studentu izstrādāto ūdens monitoringa laivu, kas aprīkota ar modernām sensoru tehnoloģijām, ļaujot iegūt datus par ūdens kvalitāti, ūdens vides stāvokli, gultnes reljefu.

Zinātniskā kuģa ‘’Aranda’’ vizīti Liepājā starptautiskā projekta BALTICITIES ietvaros organizē Somijas Vides institūts SYKE sadarbībā ar Somijas vēstniecību Latvijā, Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas Universitāti un Dabas aizsardzības pārvaldi.