Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” LIFE REEF ietvaros veic iezīmētu apaļo jūrasgrunduļu ievākšanu un informācijas apkopošanu par iezīmētu apaļo jūrasgrunduļu noķeršanas gadījumiem.

Šobrīd Baltijas jūrā jau ir sastopami iezīmēti 8000 apaļie grunduļi ar T-bar zīmi ar uzrakstu “BIOR RIGA” un īpašu kodu. Šādi iezīmētas 4000 zivis Rīgas līcī un 4000 zivis Baltijas jūras atklātajā daļā.

Zvejnieki un makšķernieki aicināti piedalīties iezīmētu apaļo jūrasgrunduļu bioloģiskā materiāla ievākšanas nodrošināšanā un noķeršanas gadījumu uzskaitē zinātniskā pētījuma nepieciešamībai (turpmāk - Pakalpojums), reģistrējot šādu informāciju:

  1. Zīmītes kods.
  2. Zivs garums no purna līdz astes spuras beigām, cm.
  3. Noķeršanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas.
  4. Noķeršanas laiks (gads, mēnesis, datums).
  5. Zvejas rīks.
  6. Zvejas ilgums (stundas).
  7. Noķertās zivs fotogrāfija tā, lai ir redzams zīmītes numurs vai arī noķertās zivs sasaldēšana un uzglabāšana veselā (neķidātā) veidā vēlākai nodošanai Institūta speciālistiem. Uzglabājot zivi veselā veidā, informācija par zivs garumu (2. punkts) nav obligāta.

Par noķeršanas gadījumiem ziņot Institūta Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļai pa tālruni: +371 20239304 vai e-pastu:ivars.putnis@bior.lv.

Maksa par 1 (vienas) iezīmētas zivs noķeršanas gadījuma reģistrēšanu zinātniskā pētījuma nepieciešamībai, ņemot vērā aprēķināto vidējo cenu, ir šāda:

  1. Informācija kopā ar zivs fotogrāfiju – 7 EUR +PVN;
  2. Informācija kopā ar zivs sasaldēšanu un uzglabāšanu – 9,75 EUR +PVN.

Zvejnieks vienlaikus drīkst iesniegt informāciju par vairākām zivīm. Maksu par Pakalpojumu Institūts pārskaita uz zvejnieka rēķinā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta un rēķina par Pakalpojumu saņemšanas.

Zivju iezīmēšana tika veikta 2022. un 2023. gada apaļo jūrasgrunduļu zvejas sezonā (aprīlis – jūnijs). Pētījumu paredzēts veikt līdz 2025. gada 31. janvārim.