Rīgā, no 8. līdz 10. novembrim norisinājās trešais Natura 2000 Baltijas jūras reģiona bioģeogrāfiskais seminārs, kuru Eiropas Komisija organizēja sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Seminārā piedalījās arī LIFE REEF eksperti.

Divas dienas semināra ietvaros Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvji diskutēja par līdzšinējo Bioloģiskās daudzveidības 2030 mērķu izpildi un turpmākajiem darbiem, kas veicami plānoto rezultātu sasniegšanai. Semināra laikā noskaidrojās, ka visas Baltijas jūras reģiona valstis joprojām aktīvi strādā pie Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 uzdevumu īstenošanas un visi ir līdzīgā situācijā ar stratēģijas uzdevumu interpretāciju un ieviešanu.

LIFE REEF projekta partnera Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķe semināra ietvaros visiem dalībniekiem sniedza ieskatu par projekta ieviešanas progresu, tai skaitā par zemūdens biotopu kartēšanas darbiem, aizsargājamo jūras teritoriju robežu pārskatīšanu un zonējuma noteikšanu. Tāpat semināra zālē bija izvietota projekta ceļojošā fotoizstāde “Baltijas dziļjūra” un pauzēs uz ekrāniem tika attēlotas projekta ietvaros izstrādātās īsfilmas, kuras dalībnieki atzina par kvalitatīvi un informatīvi izglītojošiem materiāliem.

Trešajā dienā semināra dalībnieki devās izzinošā ekskursijā uz Veczemju klintīm, kas ir unikāla aptuveni 480 metru gara smilšakmens atsegumu vieta ar vairākām seklām abrāzijas alām. Veczemju klintis atrodas vietā, kur līdz ar jūras ūdens līniju robežu dala divas Natura 2000 teritorijas – sauszemē tā ir “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, savukārt jūrā “Vitrupe - Tūja”. Ekskursiju vadīja LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe, kura dalībniekus iepazīstināja ar jūras krastā izskaloto aļģu un gliemeņu dažādību un Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts ornitologs Pēteris Daknis, kurš stāstīja par putnu daudzveidību jūrā.