Aicinām skolēnus no visas Latvijas piedalīties dzejas darbu konkursā “Jūra dvēselē”. Dzejas darbi jāsūta pa pastu Dabas aizsardzības pārvaldei (Meža māja, Ķemeri, LV-2012) līdz 2024. gada 8. martam (pasta zīmogs). Interesantākie dzejas darbi tiks publicēti autobiogrāfiskā dzīvesstāstu izdevumā “Jūra dvēselē”, kas pie lasītājiem nonāks nākamā gada vidū.

Dzejas darbiem jābūt rakstītam salasāmā latviešu valodā ar roku uz jebkāda papīra. Ir svarīgi, lai dzejā tiktu izmantota latviešu valodas pareizrakstība. Darba beigās jānorāda autora vārds, uzvārds un vecums, kontaktinformācija (bērna vai vecāka) tālruņa numurs, kā arī autora paraksts, kas apliecina autortiesības.Konkursa nolikums pieejams https://www.daba.gov.lv/lv/radosie-konkursi.

“Būt dabā ir latvieša dabā. Jūra, saule, pērkons, tāpat kā mežs, pļava, putni un citi dabas elementi ir iedvesmas avoti tik daudz dziesmām, gleznām, daiļliteratūras darbiem utt. Šobrīd top autobiogrāfisks dzīvesstāstu izdevums “Jūra dvēselē”, kas atspoguļos Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju, zvejnieku, jūras hidroekologu un ihtiologu dzīvesstāstus. Tādēļ šobrīd uzrunājam arī skolēnus sniegt savu artavu un ar prieku un iedvesmu radīt dzeju par jūru, ko nodot nākamajām paaudzēm,” teic projekta LIFE REEF vadītāja Ilze Sabule.

Tāpat ikviens, kura dzīve ir saistīta ar Baltijas jūru vai tai ir ietekme uz cilvēka dzīvi, darbu vai radošumu, tiek aicināts pieteikties dzīvesstāsta intervijai, rakstot e-pastu uz gunta.gabrane@daba.gov.lv.