Aizsargājamā jūras teritorijā "Rīgas līča rietumu piekraste" šā gada februārī tika novērota reta dabas parādība - "ledus olas". Šīs apaļās ledus bumbas veidojas specifiskos apstākļos, kad gaisa un ūdens temperatūra ir nedaudz zem nulles grādiem, vējojot un viļņojoties jūrai. Vējš un viļņi ripina un griež sniega putras un ledus gabaliņus, veidojot arvien lielākas bumbas, kas apklājas ar ledus kārtām. Kad tās izpūš vējš vai mainās ūdens līmenis, ledus olas nonāk krastā.

"Ledus olas" ir salīdzinoši reta parādība, ko var novērot seklās piekrastēs ar ieslīpu reljefu. Rīgas līča rietumu piekraste ir viens no retajiem Latvijas piekrastes posmiem, kur šādu dabas brīnumu var ieraudzīt.

Šī aizsargājamā jūras teritorija ir izveidota, lai aizsargātu zemūdens rifus un dzīvotnes, kā arī putnu sugas, kuru populācijas šeit sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju. Te mājo tādas putnu sugas kā brūnkakla gārgale, melnkakla gārgale, tumšā pīle, kākaulis un mazais ķīris.

"Ledus olas" ir ne tikai skaista dabas parādība, bet arī atgādinājums par Rīgas līča rietumu piekrastes unikālo ekosistēmu un tās aizsardzības nepieciešamību. Šī vieta ir svarīga ne tikai putniem, bet arī zivīm, bezmugurkaulniekiem un citiem jūras organismiem.

Apskatīt "ledus olas" ir aizraujoša pieredze, kas ļauj iepazīt dabas spēku un skaistumu. Taču jāatceras, ka šī ir aizsargājama teritorija, un apmeklētājiem jāievēro noteikumi, lai nekaitētu dabai.

Foto: Gunta Gabrāne