22. martā visā pasaulē atzīmējam Pasaules Ūdens dienu. Šī diena ir aicinājums pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un to ilgtspējīgai apsaimniekošanai, jo ūdens ir vitāli svarīgs ne vien cilvēka veselībai un labklājībai, bet arī visas planētas ekosistēmai.

Pasaules ūdens dienas 2024. gada tēma ir "Ūdens un miers". Šī tēma akcentē ūdens nozīmi konfliktu novēršanā un mierīgas sadarbības veicināšanā. Ūdens trūkums un piesārņojums var izraisīt spriedzi un konfliktus starp dažādām grupām, tāpēc ir svarīgi nodrošināt godīgu un ilgtspējīgu piekļuvi ūdenim visiem.

Piekļuve tīram ūdenim ir cilvēktiesības: Diemžēl, mūsdienās aptuveni 2 miljardiem cilvēku pasaulē nav pieejams tīrs dzeram ūdens. Šī problēma rada nopietnas sekas veselībai un izdzīvošanai.

Piesārņojums apdraud ūdens resursus: Lauksaimniecība, rūpniecība un sadzīves notekūdeņi rada piesārņojumu, kas apdraud ūdens kvalitāti un pieejamību.

Klimata pārmaiņas ietekmē ūdens resursus: Sausums, plūdi un citas klimata pārmaiņu sekas rada arvien lielākus izaicinājumus ūdens apsaimniekošanai.

Latvijā ūdens resursu situācija ir salīdzinoši labvēlīga, tomēr arī mums ir jāpievērš uzmanība ūdens aizsardzībai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Galvenās problēmas Latvijā ir Baltijas jūras piesārņojums un eitrofikācija, kā arī lauksaimniecības radītā ūdens piesārņojuma slodze.

Latvijas ūdens resursi un izaicinājumi:

  • Baltijas jūras piesārņojums: Eitrofikācija un citas problēmas apdraud Baltijas jūras ekosistēmu un ūdens kvalitāti.
  • Ūdens kvalitātes uzlabošanās: Latvijā ir vērojama ūdens kvalitātes uzlabošanās tendence, pateicoties notekūdeņu attīrīšanas sistēmu uzlabošanai.
  • Sadarbība ūdens resursu pārvaldībā: Reģionālā sadarbība ir būtiska Baltijas jūras un citu ūdens resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Pasaules Ūdens diena ir atgādinājums, ka ūdens ir nenovērtējams resurss, kas mums visiem ir jālolo un jāsargā. Projekta LIFE REEF galvenais mērķis ir jūras biotopu un sugu izpēte un visaptverošas aizsardzības sistēmas izveide aizsargājamām jūras teritorijām Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, tāpēc LIFE REEF mērķu sasniegšanai arī ir kritiski svarīga ūdens tīrība, jo tīrāks ūdens, jo lielāka bioloģiskā daudzveidība. Kopīgiem spēkiem mēs varam nodrošināt tīru ūdeni un ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanu nākamajām paaudzēm.

Foto: Gunta Gabrāne

Papildus informācija: