Bērzciemā, "Tarotavā", noritēja Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīkotais seminārs "Zilās ekonomikas izaicinājumi līdzsvarotai piekrastes zvejas attīstībai". Seminārā piedalījās LIFE REEF projekta eksperti, lai diskutētu par aktuālajiem jautājumiem piekrastes zvejniecībā un dalītos pieredzē ilgtspējīgas zivsaimniecības veicināšanā.

Semināra ietvaros notika svinīga Latvijas Republikas karoga uzvilkšana atjaunotajā Bērzciema piekrastes zvejnieku ostā.

Pēc tam sekoja zemkopības ministra Armanda Krauzes uzruna un atbildes uz jautājumiem. ZM Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš informēja par aktualitātēm piekrastes zvejā, bet Dagnis Straubergs, LPS Piekrastes pašvaldību apvienības vadītājs, runāja par pašvaldību devumu piekrastes zvejniecības saglabāšanā.

Semināra centrālā daļa bija paneļdiskusija "Kā piekrastes zvejniekiem izdzīvot zem Eiropas zaļo spiediena?". Tajā piedalījās Saeimas deputāts Jānis Grasbergs, LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis, “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didzis Ustups, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta direktora vietnieks Miks Veinbergs un Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.

Diskusijas dalībnieki apsprieda dažādus jautājumus, kas saistīti ar piekrastes zvejniecības nākotni, tostarp Eiropas Savienības zaļās politikas ietekmi, zvejas kvotu sadali un ilgtspējīgas zvejniecības prakses ieviešanu.

Semināra dalībniekiem bija iespēja apskatīt fotoizstādi "Baltijas dziļjūra", kas piedāvā iepazīt pārsteidzošo Baltijas jūras pasauli. Izstādē aplūkojamas zemūdens aļģes, dažādas zivis, kā arī svešzemju invazīvās sugas - Ķīnas cimdiņkrabs un apaļais jūrasgrundulis.

LIFE REEF projekta eksperti uzskata, ka šis seminārs bija vērtīga iespēja apmainīties pieredzē un diskutēt par aktuālajiem jautājumiem piekrastes zvejniecībā.