Ar nolūku izpētīt Baltijas jūras invazīvo sugu apaļo jūrasgrunduli, Dabas aizsardzības pārvaldes vadītajā projektā LIFE REEF divos gados iezīmēti un Baltijas jūrā izlaisti 8000 sugas īpatņi. Ar sabiedrības iesaisti līdz šim saņemtas ziņas par 245 noķertiem apaļajiem jūrasgrunduļiem. Arī šogad ikviens aicināts ziņot par iezīmēto indivīdu noķeršanu.

Iezīmēto apaļo jūras grunduļu augšējā spurā ir ievietota T-bar zīme ar uzrakstu “BIOR RIGA” un četru ciparu kodu. Par iezīmēto grunduļu noķeršanu jāziņo Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”pa tālruni 20239304 vai jāraksta e-pasts uz ivars.putnis@bior.lvPar ziņu sniegšanu paredzēta atlīdzība.

Sazinoties nepieciešams ziņot zīmē redzamo kodu, pilnu zivs garumu cm, noķeršanas rīku, zvejas ilgumu, datumu un vietas koordinātas. Nepieciešams arī nosūtīt zivs fotogrāfiju, lai tajā redzams īpašais kods. Noķerto zivi var arī sasaldēt un uzglabāt veselā veidā vēlākai nodošanai institūtam.

Līdzšinējā informācija par apaļo jūrasgrunduļu migrāciju Baltijas jūrā bija nepietiekama, bet pēc pērnā gadā atgūto iezīmēto apaļo jūrasgrunduļu ziņojumiem priekšstats par sugas uzvedības kopsakarībām Latvijas piekrastes ūdeņos veidojas. Sugai ir izteikti teritoriāla uzvedība, slikta peldspēja un mazkustīgs dzīvesveids. Precīzākai, efektīvākai un zinātniskos datos balstītai apaļo jūrasgrunduļu zvejas pārvaldībai šobrīd tiek izstrādāts sugas apsaimniekošanas plāns un sabiedrības iesaiste veicina šī plāna kvalitatīvāku izstrādes procesu.

Apaļais jūrasgrundulis ir invazīva suga, kas salīdzinoši neilgā laika posmā ir kļuvusi par vienu no dominējošām zivju sugām Latvijas piekrastes ūdeņos. Apaļajam jūrasgrundulim raksturīgs izteikti agresīvs dzīvesveids – tas negatīvi ietekmē vairākas vietējās sugas un palielina spiedienu uz vidē pieejamo barības bāzi, tādēļ tam ir augsts potenciāls negatīvi ietekmēt sugas un dzīvotnes aizsargājamās jūras teritorijās.

Foto: BIOR