Brīvdienām tuvojoties, vēlamies iepazīstināt ar kākauli Clangula hyemalis. Pavasarī nereti iespējams dzirdēt kākauļu balsi, kura rāmam vakaram pie jūras piešķir īpašu noskaņu. Kad tie pulcējas kopā, škiet, visa jūra dzied. No kākauļa dziesmas, kuru var pierakstīt kā “kā-kau-lit”, arī radies sugas nosaukums.

Kākaulis ir nirpīle, tā var nirt pat līdz 60 m dziļumam. Šī pīle ir lieliska nirēja – dienā tā vairāk laika pavada zem ūdens nekā virs tā, taču labprātāk barojas 3 – 10 m dziļos ūdeņos, meklējot moluskus un vēžveidīgos. Kākauļi barojas, galvenokārt, ar ūdens dzīvniekiem, bet arī ar augiem un aļģēm. Latvijā kākaulis sastopams kā piekrastē, tā atklātā jūrā.

Kākauļu indivīdiem raksturīgs atšķirīgs spalvu tērps atkarībā ne tikai no dzimuma, bet arī vecuma un sezonas. Ziemas tērpā izteiktāk parādās baltais, it īpaši tēviņiem, kuriem raksturīgas arī izteiksmīgi garās astes spalvas. No visām pīlēm, kas pārziemo Baltijas jūras austrumu daļā, kākaulim ir viena no iespaidīgākajām astēm ar ļoti garām un izteiktām vidējām spalvām. Dažām kākauļa ķermeņa daļām apspalvojuma krāsa var mainīties pat trīs reizes gadā, kamēr lielākā daļa pīļu maina apspalvojumu tikai divas reizes. Šīs pīles apspalvojums ir atkarīgs gan no dzimuma, gan vecuma un sezonas.

Kākauļa drānas ziemas tērpā Kākauļa drānas vasaras tērpā


Baltijas jūra ir nozīmīga kākauļu ziemošanas vieta, arī Latvijai piederīgajos ūdeņos ziemo tūkstošiem šo putnu, taču, kā parāda ziemojošo putnu uzskaites, kākauļu skaits Baltijas jūrā no 1991. līdz 2008. gadam ir samazinājies par 65% - no 4,3 mlj. uz 1,5 mlj. Pārziemošanas vietās kākauļi veido lielus barus no dažiem simtiem vai pat tūkstošiem putnu. Kākauļiem ir raksturīga sinhrona niršana, īpaši iespaidīgs ir skats, kad vienlaicīgi zem ūdens pazūd liels bars.


Kākauļa dziesmas vārdi dzirdami xeno-canto.org mājas lapā kākaulis (Clangula hyemalis) :: xeno-canto


Izzinošas brīvdienas un kākauļu dziesmām skanīgas pastaigais gar jūru vēl

LIFE REEF projekta komanda

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​