LIFE REEF projekta ietvaros laika posmā no 3.jūnija līdz 7.jūnijam noritējuši jūras izpētes darbi. Ar Klaipēdas Universitātei piederošo burukuģi “Brabander” un divām laivām pavadošās flotiles, veikti dziļo sēkļu apsekojumi Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Dziļo sēkļu izpētei tika izmantotas dažādas metodes - zemūdens biotopu filmēšana 30 – 35 metru dziļumā, niršana un tiešie pētnieku novērojumi.

“Filmēšanas izpētes laikā tika atrasti rifi ar veselīgām gliemeņu audzēm. Tika novērota grunts ar dažādu mozaīkveida substrātu, dolomīts, laukakmeņu krāvumi vietām mijās ar morēnu un smilšu laukumiem. Vēl ir jāveic rūpīga iegūto materiālu apstrāde, bet pirmie dati liecina par rifu veselīgu dzīvotspēju”, stāsta Latvijas Hidroekoloģijas institūta (turpmāk – LHEI) pārstāve Ingrīda Andersone.

Pateicoties mierīgajiem laika apstākļiem, četru dienu garumā savu darbu varēja veikt nirēji. Piecu nirēju komanda devās aptuveni 30 metru dziļumā, lai iegūtu bentosa paraugus. Bentosa paraugu ievākšanas procesā arī paši LHEI pētnieki kļuva par buļļzivju izpētes objektiem. Buļļzivis ir teritoriāla zivju suga un nirēju grupu uzskatīja par iebrucējiem viņu apsargātajā teritorijā.

“Šāda buļļzivju interese par mums vēl nebija piedzīvota, tās droši pietuvojās un izrādīja gatavību iekost pirkstā. Mums nācās pārliecināt buļļzivis, ka esam ieradušies ar miermīlīgiem nodomiem. Šī starpsugu komunikācija izvērtās mulsinoši uzjautrinoša, jo buļļzivis izskatās tādas smieklīgi briesmīgas, bet būtisku kaitējumu cilvēkam nodarīt nevar”, stāsta LHEI pārstāve Ingrīda Andersone.

Papildus zinātniskajiem pētījumiem tika iegūta visai negaidīta trofeja - norauta dreifējoša, piecus metrus gara āķu jedas daļa. Šis zvejas rīks, iespējams, tika lietots lašu zvejai un varētu būt Polijas zvejnieku zaudējums.
LIFE REEF jeb "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu. Tā kopējais budžets ir 4 miljoni EUR, no tiem 60% sedz ES vides un klimata pasākumu programma LIFE, bet 40 % - Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneri.

LIFE REEF projekta laikā Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā 4116 kvadrātkilometru platībā.