Laika posmā no 12. – 14.jūlijam noritēja Latvijas Jauno Reindžeru vasaras nometne “Piekrastes noslēpumu atklājējs”.

14.jūlijā LIFE REEF projekts piedāvāja jauniešiem iepazīt jūras bioloģisko daudzveidību. Dienas sākumā Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķe un asistente Elza Birbele stāstīja kādas aļģu, gliemeņu un vēžveidīgo sugas ir sastopamas piekrastē. Īpaša uzmanība tika pievērsta invazīvo sugu jautājumiem, jaunieši mācījās atpazīt trīs no Baltijas jūrā sastopamajām invazīvajām svešzemju sugām - dubļu krabi, Ķīnas cimdiņkrabi un apaļo jūrasgrunduli.

Pēc teorētisko zināšanu apguves, jaunieši devās uz jūru un ievilka jūrā pētniecisko tīklu. Pētnieciskā tīkla guvums bija pārsteigums pat pieredzējušām Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniecēm. Jauniešu vilktajā izpētes tīklā tika atrasts arī apaļais jūrasgrundulis un nogalinātāja sānpelde.

Pirmoreiz Baltijas jūrā šīs sānpeldes reģistrētas 2003. gadā pie Polijas un Krievijai piederošās Kaļiņingradas krastiem. Nogalinātājas sānpeldes Baltijas jūrā ieradušās no Melnās vai Kaspijas jūras, visticamāk, ar balasta ūdeņiem vai paslēpušās bioloģiskajā apaugumā. Nogalinātājas sānpeldes no ostas uz ostu izplatās ar mazāku jūras transporta līdzekļu palīdzību, slēpjoties bioapaugumā vai zvejniecības aprīkojumā un tās var pārvietoties uz blakus piekrasti, pieķeroties arī pie dreifējošiem augiem vai cilvēku radītajiem atkritumiem.


Jūras tēmai veltīto dienu Latvijas Jauno Reindžeru vasaras nometnes dalībnieki novērtēja kā visinteresantāko un informatīvi bagātāko pieredzi jūras izpētē.