Šā gada 4.novembrī tiešsaistē veiksmīgi noritēja LIFE REEF projekta komandas tikšanās ar Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāvjiem. LIFE REEF pārstāvji informēja par plānotajiem darbiem un aktivitātēm sabiedrības informēšanas un zinātnisko datu ieguves jomā.

Sanāksmes gaitā tika secināts, ka LIFE REEF projekta rezultātus varēs izmantot gan Latvijas Nacionālā dabas muzeja darbā, gan Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centros Salacgrīvā, Šlīterē un Ķemeros.

“Muzeji kalpo kā saikne starp zinātni un sabiedrību. Šis ir brīnišķīgs notikums, ka LIFE REEF projekta ietvaros tiks iegūti zinātniskie dati un materiāli, kurus varēs pilnvērtīgi izmantot sabiedrības informēšanas nolūkiem,” stāsta Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktore Skaidrīte Ruskule.

Tika pārrunāta arī viena no ļoti aktuālām tēmām - pieredze muzeja darbībā un sabiedrības informēšanas izaicinājumi COVID-19 pandēmijas laikā.

LIFE REEF komanda pateicas Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāvjiem par praktiskajiem padomiem un ieinteresētību jūras dabas bagātību popularizēšanā Latvijas sabiedrībā.