Šī gada 13.novembrī tiešsaistē veiksmīgi noritēja LIFE REEF projekta organizētas apmācības ūdensputnu aviouzskaišu veikšanā virs Baltijas jūras. Apmācību ietvaros ar uzskaišu metodiku tika iepazīstināti entuziastiski ornitologi, kuru līdzšinējā pieredze bijusi putnu vērošanā un monitoringā uz sauszemes.

Ūdensputnu uzskaites no lidmašīnas Baltijas jūrā ir visai sarežģīta monitoringa metode. Monitoringa veikšanas laikā speciālistam jāprot veikt novērojumus pa novērojumu joslām, jānosaka ieraudzītā putna suga, skaits, dzimums un vecums, turklāt tas viss jāiespēj ļoti īsā laika sprīdī, jo lidmašīna virs jūras pārvietojas ar salīdzinoši lielu ātrumu, kur situācija ar novērojumiem var mainīties ļoti strauji. Visi novērojumi lidojuma laikā tiek ierunāti diktofonā. Savukārt pēc lidojuma noslēguma tās pašas dienas vakarā diktofona ierakstus nepieciešams dešifrēt rakstiskā veidā īpaši izstrādātās Excel formās.

Demonstrējot izstrādātās Excel formas, ornitologs Ainārs Auniņš stāsta: “Šāds ziņojums tiek nodots par katru novērojumu. Ja īsajā, ziņošanai pieejamajā laikā, ieraudzīto putnu baru dalījums pa vecumiem un dzimumiem nav iespējams, tos var neziņot. Tas īpaši attiecas uz gadījumiem, kad putnu ir ļoti daudz. Svarīgāk ir paspēt noziņot visas sugas un to skaita dalījumu pa novērojumu joslām, bet vecumiem un dzimumiem pievērsties tikai brīžos, kad tam pietiek laika. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka pēc ziņojuma diktofona ieraksts nav jāaptur, lai nenokavētu jau nākamā novērojuma ieziņošanu tādā pat veidā.”

Apmācību dienā dalībniekus pieredzējušie speciālisti iepazīstināja ar aviouzskaišu metodiku, nepieciešamo ekipējumu lidmašīnā, datu ievades sistēmu, kā arī GPS sagatavošanu maršrutu ierakstīšanai. Arī pieredzējušiem aviouzskaišu speciālistiem pirms lidojuma ir jāatkārto uzskaišu metodika un lidojuma laikā potenciāli novērojamo putnu sugu atpazīšana no augšas. Putnu sugu atpazīšanu pirms monitoringa veikšanas lauka apstākļos iespējams uzlabot vai atjaunot speciāli izstrādātās datorprogrammās.

Ornitoloģe Antra Stīpniece iepazīstināja apmācību dalībniekus ar ūdensputnu sugu noteikšanas pazīmēm, kuras ir raksturīgas tieši putnu uzskaitei no lidmašīnas. Apmācību dalībniekus ļoti izsmeļoši iepazīstināja ar lielā alka, melnā alka un tievknābja kairas atšķirību pazīmēm. Tāpat komplicēta ir lielās gauras, gaigalas un garknābja gauras noteikšana, tomēr tā jāapgūst ikvienam, kurš vēlas piedalīties ūdensputnu aviouzskaišu veikšanā.

Teorētisko apmācību dienas noslēgumā apmācāmie entuziastiskie ornitologi uz aviouzskaišu metodikas apguvi joprojām raudzījās pozitīvi un izrādīja gatavību mācīties arī praktiskajos lidojumos virs Baltijas jūras, kurus plānots organizēt novembra izskaņā.

LIFE REEF komanda pateicas visiem apmācību dalībniekiem par interesei un veltīto laiku!