Šā gada 24.novembrī Voleru ielā 4, Rīgā norisinājās LIFE REEF projekta uzraudzības NEEMO EEIG Monitoringa ekspertes Intas Dūces klātienes vizīte. Klātienes vizīte tika organizēta “zaļajā režīmā”, papildus tam, pirms sanāksmes tika veikti arī ātrie antigēnu testi.

Vizītē piedalījās visi projekta partneri – Dabas aizsardzības pārvalde, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūts. Projekta partneri informēja par LIFE REEF darbu izpildes gaitu un aktualitātēm.

Uzraudzības vizītes laikā tika prezentēts un pārrunāts projekta progress, izdiskutēti lielākie izaicinājumi. Dienas beigās klātesošie secināja, ka LIFE REEF ir projekts ar lieliem mērķiem, kuram priekšā vēl daudz izaicinājumu. Pirmajā projekta ieviešanas gadā ir izdarīts liels darbs, lai nākamajos gados turpinātu sekmīgu projekta ieviešanu.