Uzsākam vienota dabas aizsardzības plāna izstrādi esošajām īpaši aizsargājamām jūras Natura 2000 teritorijām “Nida - Pērkone”, “Akmensrags”, “Irbes šaurums”, “Rīgas līča rietumu piekraste”, “Selga uz rietumiem no Tūjas”, “Vitrupe - Tūja”, “Ainaži - Salacgrīva”, kā arī potenciālajām aizsargājamām jūras teritorijām Baltijas jūras Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties plāna uzsākšanas sanāksmēs:

  • 2022.gada 8.jūnijā plkst.16.00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a – Dabas aizsardzības pārvaldes telpās;
  • 2022.gada 9.jūnijā plkst. 16.00 Engurē, Jūras iela 85 - Engures kultūras namā;
  • 2022.gada 14.jūnijā plkst.16.00 Ventspilī; Tārgales ielā 4 – Pārventas bibliotēkā;
  • 2022.gada15.jūnijā plkst. 16.00 Liepājā, Vecā ostmala 40 – viesnīcas “Promenade Hotel” Hika zālē.

Lai piedalītos uzsākšanas sanaksmēs, lūdzam interesentiem pieteikties iepriekš, rakstot e-pastu uz gunta.gabrane@daba.gov.lv, vai zvanot pa tālruni + 371 29123431.

“Viens no lielākajiem ieguvumiem no dabas aizsardzības plāna izstrādāšanas ir jaunas informācijas par jūru iegūšana, kas palīdz plānot un sabalansēt saimniecisko darbību ar dabas aizsardzību, kā arī samazināt administratīvo slogu un laika resursu patēriņu dažādu atļauju un saskaņojumu sagatavošanā un izsniegšanā. Plānā paredzētie apsaimniekošanas pasākumiem ir daudz lielākas iespējas piesaistīt finansējumu, kā arī, ja paredzētā darbība vai apsaimniekošanas pasākums ir izvērtēts plānā, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ir atvieglotāka un ātrāka.”, stāsta LIFE REEF aizsargājamo jūras teritoriju eksperte Ilze Urtāne.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko aizsargājamo jūras teritoriju attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2022.gada 16.jūlijam, adresējot tos Dabas aizsardzības pārvaldei - Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 vai pasts@daba.gov.lv.