Lai veiksmīgāk pētītu Baltijas jūrā sastopamos apaļos jūrasgrunduļus un iegūtu nepieciešamos datus sugas apsaimniekošanas plānam, Latvijas piekrastē divu gadu laikā plānots iezīmēt 8000 sugas pārstāvjus. Dabas aizsardzības pārvaldes projekts LIFE REEF un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” (Institūts) aicina ziņot par iezīmētu apaļo jūrasgrunduļu noķeršanas gadījumiem.

“Apaļie jūrasgrunduļi ir invazīva suga ar garu nārsta sezonu, dažkārt pat vairākiem nārstiem vienā sezonā un nav izvēlīga barības ziņā. Tēviņi apsargā nārsta vietas, kas vēl vairāk veicina sugas ātru izplatīšanos. Latvijā šīs sugas īpatņi ir pat lielāki nekā dabiskā izplatības areālā – siltajās jūrās, kas apstiprina to labsajūtu Baltijas jūrā. Tieši tādēļ ir laiks sīkāk pētīt sugu. Un sabiedrības, īpaši zvejnieku un makšķernieku, līdzdalība zinātniskajā pētījumā ir ļoti nozīmīga,” stāsta Institūta Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas vadītājs Ivars Putnis.

Šobrīd Baltijas jūrā jau ir sastopami iezīmēti 2000 apaļie grunduļi ar T-bar zīmi ar uzrakstu “BIOR RIGA” un īpašu kodu. Šajā un nākamajā gadā kopumā šādi tiks iezīmētas 4000 zivis Rīgas līcī un 4000 zivis Baltijas jūras atklātajā daļā.

Par katru iezīmēto grunduļu gadījumu jāziņo Institūta Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļai pa tālruni 20239304 vai jāraksta epasts uz ivars.putnis@bior.lv. Zinātniekiem nepieciešams nosaukt zīmē redzamo kodu, pilnu zivs garumu, noķeršanas rīku, zvejas ilgumu, datumu un vietas koordinātas, kā arī nosūtīt zivs fotogrāfiju, lai tajā redzams īpašais numurs. Noķerto zivi var arī sasaldēt un uzglabāt veselā veidā vēlākai nodošanai Institūtam.