Jaunā gada pirmā nedēļa projekta REEF komandai iesākusies darbīgi - aizvadītas pirmās divas tiešsaistes tiksānās.

Pirmā tikšanās MS Teams platformā norisinājās 7.janvārī. Sanāksmes mērķis bija savstarpēji iepazīties, kas veiksmīgi izdevās visiem 18 sanāksmes dalībniekiem, kas būs arī projekta realizētāji. Sanāksmes sākumā projekta vadošais partneris iepazīstināja partnerus ar paveiktajiem darbiem 2020.gada nogalē. Turpinājumā projekta partneri īsumā izklāstīja tuvākos un tālākos plānus projekta veiksmīgai uzsākšanai. Pēc iepazīšanās tika nolemts rīkot otro sanāksmi šaurākā lokā, lai izrunātu projekta ieviešanas administratīvos jautājumus.

Otrā REEF partneru tikšanās tiešsaistē sekoja nākamjā dienā - 8.janvārī. Tā kā projekta saistītie partneri pavisam nesen iesaistījušies LIFE programmas projektu īstenošanā, svarīgi jau no paša sākuma izrunāt visus ar LIFE programmas prasībām saistītos jautājumus. Šīs sanāksmes mērķis bija izrunāt tieši administatīvos jautājumus aktivitāšu veiksmīgai uzsākšanai. Sanāksmes laikā partneri izrunāja atalgojuma aprēķinu kārtību, darba laika uzskaišu tabulu aizpildīšanas kārtību, maršruta lapu sastādīšanu, un kopējo dokumentu, tai skaitā rēķinu, pavadzīmju un citas dokumentācijas noformēšanas kārtību, ievērojot korektas atsauces ne tikai uz projekta, bet arī finansējua avotu rekvizītiem un lietošanu.
Sanāksmes izskaņā partneri vienojās tikties regulāri un visus neskaidros jautājumus izrunāt un saskaņot uzreiz, lai vēlāk nerastos pārpratumi vai būtiskas neskaidrības projekta ieviešanas procesā.