Augustā izpētes darbus Baltijas jūras Latvijas piekrastē uzsāks Klaipēdas Universitātes zinātniskās izpētes kuģis “Mintis”, kas veiks dziļjūras kartēšanu, lai palīdzētu zinātnieku grupai detalizēti izpētīt ES nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā.

“Dinamiskā jūras vide un zemūdens ainava Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā mums vēl ir jūras dzīļu noslēpums. Jaunu un precīzu ģeotelpisko datu ieguve ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu Baltijas jūras vērtību aizsardzību. Šā gada nogalē mēs saņemsim jūras izpētes teritoriju jaunākos ģeotelpiskos datus. Sadarbība ar universitātēm un zinātniskajiem institūtiem ir svarīgs ieguldījums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Kuģa “Mintis” speciālisti visus darbus veiks kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniekiem. Vēlēsim mums visiem augustā mierīgu jūru,” uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.

Projekta izpētes teritorijās Klaipēdas Universitātes zinātniskās izpētes kuģis “Mintis” veiks virsmas nogulumu akustiskās kartēšanas pētījumus ar daudzstaru atbalss un sānu skenēšanas lokatoru. Pamatojoties uz kartēšanas pētījumiem dziļjūrā, tiks sagatavotas Batimetriskās kartes un karte ar klasificētiem virsmas nogulumu slāņiem. Darbus veiks desmit līdz sešdesmit metru dziļumā.

Šī ir viena no Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LIFE REEF aktivitātēm, kas tiks īstenota saskaņā ar trīspusēju līgumu starp Dabas aizsardzības pārvaldi, Klaipēdas Universitāti un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu.

Foto:apc.ku.lt