Sekmīgai Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projekta “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” (“Research of marine protected habitats in EEZ and determination of the necessary conservation status in Latvia”) LIFE19 NAT/LV/000973 REEF (turpmāk – Projekts) ieviešanai, pamatojoties uz 2020. gada 6.oktobrī noslēgto Granta vienošanos Nr. LIFE19 NAT/LV/000973 starp Dabas aizsardzības pārvaldi un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru EASME par Projekta īstenošanu, ar mērķi nodrošināt līdzvērtīgu tautsaimniecības nozaru, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju līdzdalību 2021.gada 4.janvārī, ar Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirekotra Rīkojumu Nr.1.1/1/2021 izveidota Uzraudzības grupa, kuras uzdevumi būs uzraudzīt projekta REEF ieviešanu, konsultēt projekta REEF vadību stratēģiskos jautājumos, sadarboties informācijas ieviešanas procesā un katru gadu iepazīties ar projekta REEF ieviešanas gaitu.

Uzraudzības grupā ir iekļauti pārstāvji no Ekonimikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Valsts vides dienesta, Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta, Valsts aizsdardzības militāro objektu un iepirkumu centra, Latvijas Universitātes Bioloģijas insititūta, Liepājas Universitātes, Latvijas Ornitoloģijas biedrības, nodibinājuma "Pasaules dabas fonds", biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija", biedrības "Baltijas vides forums" un Latvijas Pašvaldību savienības.