Spraigās un interesantās diskusijās noritējis dabas aizsardzības plāna izstrādes seminārs. Lai nodrošinātu dabas aizsardzības plāna vieglu pielietojumu, projekta partneri seminārā dalījās ar idejām un pienākumiem plāna izstrādei.

“Dabas aizsardzības plānu uzdevums ir saskaņot dabas saglabāšanas, dabas resursu izmantošanas, vēja parku attīstības, ilgtspējīgas zvejniecības, atpūtas iespēju sekmēšanas un citas intereses tā, lai tiktu saglabātas īpaši aizsargājamās jūras teritorijas unikālās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības,” uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumiem jānotiek visas ekosistēmas mērogā, tāpēc ir nepieciešams izsvērts un pārdomāts dabas aizsardzības plāns. Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamo dabas aizsardzības un pieļaujamo saimniecisko darbību, atbilstoši dabas vērtībām.

Šāds dokuments nepieciešams, lai sabalansētu dabas aizsardzības un saimnieciskās intereses, kā arī risinātu dažādas problēmsituācijas īpaši aizsargājamās jūras teritorijās.

Foto: Gunta Gabrāne