Sabiedrības labklājība lielā mērā ir atkarīga no ekosistēmu darbības un bioloģiskās daudzveidības, tamdēļ ir tikai likumsakarīgi, ka bioloģiskās daudzveibas un tās sniegto ekosistēmu pakalpojumu uzturēšana tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajām Eiropas bioloģiskās daudzveidības stratēģijas daļām (2.mērķis, 5.darbība). Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir viens no galvenajiem kritērijiem, kāpēc jūrā tiek veidotas aizsargājamās teritorijas, tai pašā laikā šīs teritorijas sniedz virkni dažādu ieguvumu piekrastes iedzīvotājiem un vietējām tautsaimniecības nozarēm, kas saistītas ar jūru.
No ekosistēmu pakalpojumu viedokļa skatoties, jūras vidi un tās bioloģisko daudzveidību var salīdzināt ar ražošanas ķēdi, kurā sugas veido biotopus, biotopi nodrošina ekosistēmu procesus un funkcijas, visbeidzot ekosistēmas sabiedrībai nodrošina dažāda veida labumus, piemēram, zivis pārtikā. Tomēr jāpatur prātā tas, ka ekosistēmu spēja nodrošināt gala produktus ir ierobežota, nepareiza ekosistēmu pārvaldība bieži vien nav pilnvērtīgi novērtēta. Lai gan piekrastes un zemūdens biotopi sabiedrībai spēj piedāvāt dažādus pakalpojumus un priekšrocības, aizsargājamo jūras teritoriju izveide var krietni uzlabot ekosistēmu sniegto pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību.

Jūras ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma izstrādi Latvijas jūras ūdeņos REEF projekta partneris Latvijas Hidroekoloģijas institūts jau ir uzsācis. Ir izstrādāts jauns jūras ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma rīks, kas sasaista jūras ekosistēmas komponentus, funkcijas un pakalpojumus. Pašlaik izstrādātais rīks ir balstīts uz ekspertu zināšanām. REEF projekta izstrādes laikā iegūtie zemūdens sugu un biotopu kvantitatīvie dati ekosistēmu pakalpojumu sniegšanā ļaus veikt dažādu scenāriju analīzi un uzlabot izpratni par lēmumu ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu. Tāpat veidosies izpratne par jūras vides un sabiedrības labklājības savienojamību.