Piekrastes vejniecības pārvaldība Latvijā tiek veikta nacionālā līmenī. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" ir atbildīgs par ikgadējo zinātnisko ieteikumu sagatavošanu piekrastes zvejniecības pārvaldības nodrošināšanai. Zinātnisko ieteikumu pamatā katru gadu kalpo vislabākā tobrīd esošā informācija un zināšanas. Papildu informācijas iekļaušana par jūras putnu un zīdītāju piezveju un ierosinājumi darbībām piezvejas samazināšanai visnotaļ uzlabos ikgadējo zinātnisko ieteikumu plānu. Šīs aktivitātes ietvaros paredzēts apkopot ikgadējo zinātnisko ieteikumu dokumentāciju ar jaunākajām zināšanām uz izpētes rezultātiem, lai Zemkopības ministrijai iesniegtu pilnvērtīgi un vispusīgi sagatavotu informāciju par putnu un zīdītāju piezvejas līmeni un piezvejas mazināšanas pasākumu efektivitāti zvejas rīkos.