Piekrastes vejniecības pārvaldība Latvijā tiek veikta nacionālā līmenī. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" ir atbildīgs par ikgadējo zinātnisko ieteikumu sagatavošanu piekrastes zvejniecības pārvaldības nodrošināšanai. Zinātnisko ieteikumu pamatā katru gadu kalpo vislabākā tobrīd esošā informācija un zināšanas. Papildu informācijas iekļaušana par jūras putnu un zīdītāju piezveju un ierosinājumi darbībām piezvejas samazināšanai visnotaļ uzlabos ikgadējo zinātnisko ieteikumu plānu. Šīs aktivitātes ietvaros paredzēts apkopot ikgadējo zinātnisko ieteikumu dokumentāciju ar jaunākajām zināšanām uz izpētes rezultātiem, lai Zemkopības ministrijai iesniegtu pilnvērtīgi un vispusīgi sagatavotu informāciju par putnu un zīdītāju piezvejas līmeni un piezvejas mazināšanas pasākumu efektivitāti zvejas rīkos.

 

Rezultāti vidusposmā:

Aktivitātes C.4 rezultāti ir cieši saistīti ar aktivitātes C.3 ieviešanu. Tā kā objektīvu apstākļu dēļ ir aizkavējusies aktivitātes C.3 ieviešana, C.4 aktivitātes starpposma rezultāti gaidāmi 2023. gada noslēgumā.

Līdz šim šīs aktivitātes ietvaros ir izveidota datu bāze, izmantojot esošās BIOR datu kopas. Tāpat ir apzināti papildus informācijas avoti un izstrādāta vienota pieeja datu analīzei. Pieeja ietver piekrastes komerciālās zvejas darbības telpisko un laika analīzi saistībā ar putnu un zīdītāju sezonālo un telpisko sastopamību, tādējādi nosakot potenciālās riska zonas.