Sadarbība (tīklošanās) starp projektiem ar līdzīgiem mērķiem ir ļoti būtiska, lai panākumus gūtu ne tikai īstenošanā esošie projekti, bet arī tādi, kas tikai plāno veidot savus pieteikumus finansējuma saņemšanai. REEF projekts plāno nodibināt kontaktus ar citiem LIFE projektiem Eiropas Savienībā, kuri darbojušies ar jūras biotopiem, lai gūtu pieredzi ne tikai darbā ar sabiedrību un ieinteresētajām pusēm, bet arī, lai dalītos pētniecības metodēs.

Projekta ieviešanas gaitā šeit tiks apkopota visa informācija, kas saistīta ar tīklošanos un pieredzes apmaiņu starp citiem LIFE un citu finansējuma avotu projektiem.