Saziņa ar sabiedribu ir ne tikai demokrātiska vajadzība, bet arī nozīmīgs faktors mērķu sasniegšanai. Ilgtspējīga dabas aizsardzība nav iespējama bez sabiedrības līdzdalības. Viens no svarīgakajiem uzdevumiem vides komunikācijā ir sabiedrības ieinteresēšana kļūt par dabas aizsardzības daļu.
Šīs aktivitātes ietvaros paredzēts izveidot Komunikācijas plānu, kas sagatavots tieši REEF projekta vajadzībām, tādējādi veicinot izpratnes  veidošanos par jūru un tās aizsardzību.