Layman's ziņojuma mērķis ir vienkāršā valodā izplatīt informāciju par projekta saturu, mērķiem, darbībām un rezultātiem plašai sabiedrībai. Tāpat šī dokumenta mērķis ir dalīties ar pieredzi, kas varētu būt noderīga LIFE un citu finansējuma avotu projektiem.