Lai veicinātu izpratni par projekta mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem, REEF projekta sākumā  plānots izveidot "iepazīšanās" bukletu, kas vizuāli interaktīvā un taustāmā veidā stāstīs par projektā plānoto un sagaidāmo, kā arī īsi informēs par jūrā sastopamajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem.

Fotoizstādes izveide plānota, lai veicinātu sabiedrības izpratni un interesi par jūru apdzīvojošām sugām un biotopiem. Ideja par fotoizstādes izveidi radās tāpēc, ka pārsvarā sabiedrības viedoklis par jūru kā dzīvotni robežojas tikai tiktāl, cik redzams no izskalojumiem smilšainā pludmalē. Fotoizstādes mērķis ir iepazīstināt ar daudzveidīgo zemūdens pasauli vizuālā veidā, demostrējot būtiskās atšķirības starp sauszemes un jūras dziļumā sastopamajiem biotopiem.

Rakstu krājums par jūras vides saglabāšanu un apsaimniekošanu plānots sagatavot projekta noslēgumā, iekļaujot tajā lauka darbu tehnisko aprakstu, sīkāk skaidrojot to, ka pēc darbiem lauka apstākļos turpinās darbošanās pie datu apstrādes, analīzes un interpetācijas. Tāpat rakstu krājumā plānots apkopot jaunākos pētījumu rezultātus jūras vidē, kā arī projekta ietvaros sasniegtos rezultātus aizsarģajamo jūras teritroiju izveides procesā.

Lau uzlabotu izpratni un demonstrētu vizuālu ieskatu jūras ūdeņu dzīvotnēs un sugu daudzveidībā, projekta ietvaros plānots izveidot populārzinātnisku video filmu. Filmas mērķis ir vairot izpratni par aizsargājamām jūras teritorijām un to nozīmi dabā. Filma skaidros aizsargājamo jūras teritoriju izveides procesu, šo teritoriju ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un sugu aizsardzību. Tāpat filma sniegs atbildes uz dažādiem ar jūras vidi saistītiem jautājumiem, piemēram, kāpēc sugu un biotopu daudzveidībai ir izsķīroša nozīme jūras ilgtspējīgā attīstībā.

 


Ceļojošā fotoizstāde "Baltijas dziļjūra"

         

2022.gads

     

Atrašanās vieta

16.septembris - 29.septembris       Baznīcas iela 7, Sigulda, DAP birojs
30.septembris        Voleru iela 4, Rīga - LHEI, Zinātnieku nakts 2022
3.oktobris - 10.oktobris       Lejupes iela 3, Rīga, BIOR birojs
10.oktobris - 30.oktobris       Ādažu bibliotēka, Gaujas iela 27B, Ādaži
1.novembris - 30.novembris       Pāvilostas bibliotēka, Dzintaru iela 73, Pāvilosta
1.decembris - 30.decembris       Vērgales kultūras nams, "Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pagasts

 

2023.gads

       
Janvāris       Staiceles pilsētas bibliotēka, Parka iela 2, Staicele
1.februāris - 28.februāris       Talsu novada muzejs, Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi
1.marts - 31.marts        Ventspils galvenā bibliotēka, Akmeņu iela 1, Ventspils
aprīlis - maijs       Limbažu galvenā bibliotēka, Parka iela 23, Limbaži
Jūnijs       Dabas māja, Zirgu sala 2, Liepāja
1.jūlijs - 31.jūlijs       Lēdurgas kultūras nams, Emiļa Melngaiļa iela 2, Lēdurga
Augusts       Galerija "Vējspārns", Lielā iela 28, Kandava
Septembris       Garkalnes bibliotēka, Vidzemes šoseja 33B, Garkalne
Oktobris       Ķoņu pagasta bibliotēka, "Zirgu pasta stacija", Ķonu pagasts
Novembris       TC Kurzeme, Lielā iela 13, Liepāja
Decembris        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Projekta bukleta vizuālais izskatsProjekta buklets latviešu valodā

Projekta buklets angļu valodā