Jūras bioģeogrāfiskais seminārs plānots kā projekta noslēguma pasākums 2025.gada vasarā brīdī, kad visas projekta aktivitātes būs noslēgušas un visa dokumentācija izstrādāta, iesniegta un apstiprināta. Bioģeogrāfiskā semināra norisē plānots iesaisīt ārvalstu pārstāvjus no dažādiem jūras bioģeogrāfiskajiem reģioniem, kas nodarbojas ar jūras vides saglabāšanu, izpēti un aizsardzību, lai pārrunātu aktualitātes un turpmāko sadarbību.