Šīs aktivitātes mērķis ir nodrošināt projekta vadību un uzraudzību, lai sasniegu projektā izvirzītos mērķus.

         
 

Projekta pirmā un otrā partneru tikšanās

07.01.2021.-08.01.2021