Šīs aktivitātes mērķis ir nodrošināt projekta vadību un uzraudzību, lai sasniegu projektā izvirzītos mērķus.

Projekta ieviešanas komanda sastāv no Projekta uzraudzības grupas, katra partnera pārstāvētās institūcijas iekšējās projekta uzraudzības grupas un projekta darbiniekiem, kuri ikdienā rūpējas par sekmīgu projekta ieviešanas gaitu. Kopumā projekta ieviešanā ir iesaistīti 47 savas jomas eksperti.