Projekta vidusposmā un noslēgumā neatkarīgs revidents veikts projekta dokumentācijas, tai skaitā finanšu dokumentu pārbaudi un atbilstību Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām, tiesību aktiem un grāmatvedības noteikumiem.