Pēc-LIFE plāns tiks sagatavots projekta noslēgumā, lai veicinātu projekta darbību pēctecību un projekta sasniegumu ilgtspējas nodrošināšanu. Plāns sniegs skaidrojumus par piemērotiem aizsardzības pasākumiem jūras vidē, lai nodrošinātu aizsargājamo jūras teritoriju ilgtspējīgu pastāvēšanu.