Semināri ir būtisks instruments projektu realizācijā, lai izveidotu un uzturētu auglīgu komunikāciju starp projekta komandu un ieinteresētajām pusēm. Semināru formātā izdodas piesaistīt profesionālās mērķauditorijas, kurām ir svarīga loma mērķu sasniegšanā, tāpat ir semināri ir lieliska iespēja izplatīt projektu idejas un reazultātus.

Lai plašāku publiku informētu par LIFE REEF projekta mērķiem, uzdevumiem un paredzamajiem rezultātiem, šī gada 24. martā plkst. 10:00 notiks projekta atklāšanas seminārs tiešsaistē, MS Teams platformā.

 

Tiešsaistē 24.martā ir noritējis "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" (turpmāk – “LIFE REEF projekts”) projekta atklāšanas seminārs, kuru apmeklējuši vairāk nekā septiņdesmit dalībnieki.

Semināra dalībniekus ar uzrunām un laba vēlējumiem sveica Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš, Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” direktore Anda Ikauniece.

Plašāk ar semināra norisi var iepazīties ŠEIT.

                   
                   
                   
       

Uzsākšanas seminārs

24.03.2021

 

     

Prezentācijas