Projekta REEF mājaslapa ir izstrādāta kā interaktīva platforma informācijas izplatīšanai un apmaiņai starp projektu, sabiedrību un visām ieinteresētajām pusēm. Projekta rezultātu un darbības demonstrēšanai tiek izmantoti arī sociālie tīkli - Facebook, Instagram, Twitter un YouTube ar mērķi sasniegt plašāku auditoriju un iepazīstināt ar projektā veiktajām aktivitātēm.

Projekta REEF mājas lapa

Facebook konts

Twitter konts

Instagram konts

YouTube kanāls