Mūsdienās Baltijas jūra ir nozīmīga vide dažādu veidu nozarēm, piemēram, zivsaimniecībai, tūrismam, kuģniecībai, dabas aizsardzībai, zinātnei, militārajām vajadzībām, vēja parku attīstībai utt. REEF projektā ir plānots uzsākt diskusiju par dabas aizsardzību un diskusijā aicināt piedalīties visas iesaistītās nozares, lai dalītos redzējumā par jūras ūdeņu pārvaldību un izmantošanu īpaši aizsargājamās jūras teritroijās. Ņemot vērā diskusiju rezultātus, izvērtējot visu līdzšinējo monitorigu rezultātus un šajā projektā veikto izpēšu rezultātus, līdz projekta noslēgumam plānots izstrādāt vienotu dabas aizsardzības (pārvaldības) plānu visām īpaši aizsargājamām jūras teritorijām.

 

     

Dabas aizsardzības (apsaimniekošanas) plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

08.06.2022 - Salacgrīva

09.06.2022 - Engure

14.06.2022 - Ventspils

15.06.2022 - Liepāja

   

Prezentācijas

Īss ieskats LIFE REEF projektā

Kas ir dabas aizsardzības (apsaimniekošanas) plāns?

LIFE REEF jūras aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības (apsaimniekošanas) plāns

Jūras putni - populācijas un novērtējums