Mūsdienās Baltijas jūra ir nozīmīga vide dažādu veidu nozarēm, piemēram, zivsaimniecībai, tūrismam, kuģniecībai, dabas aizsardzībai, zinātnei, militārajām vajadzībām, vēja parku attīstībai utt. REEF projektā ir plānots uzsākt diskusiju par dabas aizsardzību un diskusijā aicināt piedalīties visas iesaistītās nozares, lai dalītos redzējumā par jūras ūdeņu pārvaldību un izmantošanu īpaši aizsargājamās jūras teritroijās. Ņemot vērā diskusiju rezultātus, izvērtējot visu līdzšinējo monitorigu rezultātus un šajā projektā veikto izpēšu rezultātus, līdz projekta noslēgumam plānots izstrādāt vienotu dabas aizsardzības (pārvaldības) plānu visām īpaši aizsargājamām jūras teritorijām.