Lai nodrošinātu līdzvērtīgu tautsaimniecības nozaru, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju līdzdalību, ir izveidota projekta LIFE REEF Uzraudzības grupa. Uzraudzības grupas pārstāvji ir nominēti no dažādām instiūcijām Latvijā, kuras ir saistītas ar jūras vidi:

 
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Zemkopības ministrija
 • Satiksmes ministrija
 • Ekonomikas ministrija
 • Valsts aizsardzības un militāro iepirkummu centrs
 • Jūras spēku Krasta apsardzes dienests
 • Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
 • Liepājas Universitāte
 
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
 • Valsts vides dienests
 • Latvijas Pašvaldību savienība
 • Pasaules dabas fonds
 • Latvijas Zvejnieku federācija
 • Latvijas Ornitoloģijas biedrība
 • Vēja enerģijas asociācija
 • Baltijas vides forums
       

 

 

 

 

 

 

Uzraudzības grupas uzdevumi ir uzraudzīt projekta LIFE REEF ieviešanu, konsultēt projekta LIFE REEF vadību stratēģiskos jautājumos, sadarboties informācijas iegūšanas procesā un iepazīties ar gadskārtējiem projekta LIFE REEF ieviešanas rezultātiem.

               
               
       

Otrā Uzraudzības grupas sanāksme

24.02.2022

 

        Prezentācijas

               
               
Uzraudzības grupas dalībnieku kopīga fotogrāfija        

Pirmā Uzraudzības grupas sanāksme

24.02.2021

 

 

        Prezentācijas